Koeficient odrazu světla - ENVART s.r.o.

Koeficient odrazu světla

 

Koeficient odrazivosti povrchu (nebo různě podle výrobce - HBW, KO apod.).
Toto číslo udává, jaký podíl světelného záření se od různě barevných povrchů odrazí, resp. kolik daný          povrch tepelné energie absorbuje.

Barvy vhodné pro použití na kontaktní zateplovací systémy (KZS) jsou pak doporučeny až od hodnoty         minimálně 25%. Pod tuto hodnotu hrozí reálné nebezpečí narušení systému (omítky, KZS) vlivem přehřívání.

Doporučuje se také zohlednit umístění barvy z hlediska světových stran (oslunění) a styku dvou výrazně různých odstínů.

 

 

 

Koeficient odrazu světla

120,99 kB

Stáhnout